کدیاب

درخواست کد

درخواست های شما در کمترین زمان ممکن بررسی و آماده خواهند شد

کسب درآمد

شما میتوانید با ثبت نام در سایت کدیاب کدها و پروژهای خود را برای فروش بگذارید

تضمین کیفیت

تمامی کد ها و پروژه ها توسط متخصصین گروه کدیاب بررسی شده اند

طرح های ویژه

الماسی

کمیسیون دریافتی از کاربر: ۰ درصد

مدت زمان استفاده: ۳۰ روز

تسویه حساب: هر روز

نحوه فعال سازی

بارگزاری : ۳۰ پروژه

یا

۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

طلایی

کمیسیون دریافتی از کاربر: ۱ درصد

مدت زمان استفاده: ۳۰ روز

تسویه حساب: دو روز در هفته

نحوه فعال سازی

بارگزاری : ۲۰ پروژه

یا

۳۰,۰۰۰ تومان

خرید

نقره ای

کمیسیون دریافتی از کاربر: ۲ درصد

مدت زمان استفاده: ۳۰ روز

تسویه حساب: هفتگی

نحوه فعال سازی

بارگزاری : ۱۵ پروژه

یا

۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

برنزی

کمیسیون دریافتی از کاربر: ۳ درصد

مدت زمان استفاده: ۳۰ روز

تسویه حساب: ۱۵روز

نحوه فعال سازی

بارگزاری : ۵ پروژه

یا

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

بیشترین بازدید

بیشترین دانلود